پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(جمانیوز)

به مناسبت میلاد امیرالمومنین(ع)اداره فرهنگ وارشاداسلامی کهگیلویه کنسرت بزرگ موسیقی پاپ با حضور مهدی احمدوند خواننده

مطرح کشور درشهردهدشت برگزار می شود.

این کنسرت روز ۲۱فروردین ازساعت ۲۰ در سالن ورزشی شهید باهنر دهدشت آغاز می شود.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(جمانیوز)